Pomoc

 

Aplikacja ulepszamyKielce to narzędzie do komunikacji pomiędzy Mieszkańcami Kielc a Urzędem miasta Kielce i jednostkami organizacyjnymi miasta.

Dzięki niej służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu lub realizacji propozycji od Mieszkańców.

Dodawanie nowego zgłoszenia

W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję  „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu lub poprzez użycie przycisku dodawania nowego zgłoszenia w prawnym dolnym rogu mapy zgłoszeń (ikona plusa). 
Następnie należy wybrać właściwą kategorię zgłoszenia z listy dostępnych kategorii

 Screenshot_1.jpg

Po wybraniu głównej kategorii zgłoszenia otworzy się lista dostępnych kategorii szczegółowych:

Screenshot_2.jpg

W zależności od wybranej szczegółowej kategorii zgłoszenia, wyświetli się właściwy formularz, którzy należy uzupełnić danymi. Standardowe pola to:

  • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zdarzenia lub wpisać ręcznie w polu Adres,
  • Kategoria – wybrana w poprzednim kroku,
  • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia,
  • Telefon kontaktowy - użytkownik może podać numer telefonu, aby w razie potrzeby można było zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia,
  • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia

W zależności od wybranej kategorii, formularz może zawierać dodatkowe pola do wypełnienia.

 

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście dopiero po zatwierdzeniu przez pracownika Urzędu.

Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020