System nie służy do zgłaszania spraw wymagających natychmiastowej reakcji, związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub do właściwych służb.
Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020