Wskaż miejsce, którego dotyczy zgłoszenie:
Lokalizację zgłoszenia można ustawić wyłącznie w wyznaczonym obszarze.
W tej kategorii ZGŁASZAMY np.: niedrożne, zapadnięte studnie, wpusty uliczne, odwodnienie liniowe, brak pokrywy studni, wpustów. W tej kategorii NIE ZGŁASZAMY: budowa, przebudowy kanalizacji deszczowej
Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie potrzeby, zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.
Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020