Wskaż miejsce, którego dotyczy zgłoszenie:
Lokalizację zgłoszenia można ustawić wyłącznie w wyznaczonym obszarze.
W tej kategorii ZGŁASZAMY np.: złamane, nieczytelne, odwrócone znaki, słupki, barierki, zniszczone azyle dla pieszych, progi zwalniające, niewidoczne oznakowanie poziome. W tej kategorii NIE ZGŁASZAMY: wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu, propozycji budowy/przebudowy dróg, nowych stojaków rowerowych, nieprawidłowo zaparkowanych pojazdy
Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie potrzeby, zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.
Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020