Wskaż miejsce, którego dotyczy zgłoszenie:
Lokalizację zgłoszenia można ustawić wyłącznie w wyznaczonym obszarze.
W tej kategorii ZGŁASZAMY np.: uszkodzony sygnalizator, przycisk dla pieszych, maszt. W tej kategorii NIE ZGŁASZAMY: zmiany funkcjonowania, budowy sygnalizacji świetlnej
Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie potrzeby, zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.
Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020