Wskaż miejsce, którego dotyczy zgłoszenie:
Lokalizację zgłoszenia można ustawić wyłącznie w wyznaczonym obszarze.
W tej kategorii ZGŁASZAMY np.: niedziałające oświetlenie, uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową (słupy, kable). W tej kategorii NIE ZGŁASZAMY: budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego
Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie potrzeby, zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.
Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020