Wskaż miejsce, którego dotyczy zgłoszenie:
Lokalizację zgłoszenia można ustawić wyłącznie w wyznaczonym obszarze.
W tej kategorii ZGŁASZAMY np: ubytki, przełomy w jezdni, chodniku, ścieżce rowerowej. W tej kategorii NIE ZGŁASZAMY: przebudowy, budowy drogi, chodnika, ścieżki rowerowej
Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie potrzeby, zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.
Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020