Wskaż miejsce, którego dotyczy zgłoszenie:
Lokalizację zgłoszenia można ustawić wyłącznie w wyznaczonym obszarze.
W tej kategorii ZGŁASZAMY np.: zbyt wysoki krawężnik, brak fakturowego oznaczenia chodnika. W tej kategorii NIE ZGŁASZAMY: miejsca dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne na wejściach do budynków/posesji
Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie potrzeby, zasięgnąć dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.
Loga Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020